Friday, September 7, 2007

Dien Hanh 25 Nam / Washington D.C.

VINH DANH QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA
THAM DỰ CUỘC DIỄN HÀNH

KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY KHÁNH THÀNH BỨC TƯỜNG ĐÁ ĐEN
TUỞNG NIỆM CHIẾN TRANH VIỆT NAM

(THE VIETNAM MEMORIAL WALL 25 YEARS – ANNIVERSARY PARADE)

TẠI THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐN

NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2007
TẬP THỂ CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA HẢI NGOẠI
SẼ THAM DỰ DIỄN HÀNH

với

Quân Kỳ của Bộ Tổng Tham Mưu
Quân Kỳ của Bốn Quân Đoàn I – II – III - IV
Quân Kỳ của 11 Sư Đoàn Bộ Binh: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 18, 21, 22, 23, 25

Quân Kỳ của các Quân Chủng: Hải Quân – Không Quân
Các Binh Chủng: Nhảy Dù – Thủy Quân Lục Chiến – Biệt Đông Quân -
Lực Lương Đặc Biệt – Nữ Quân Nhân – Pháo Binh – Thiết Giáp – Công Binh – Truyền Tin
Quân Y - Địa Phương Quân – Nghĩa Quân - Cảnh Sát Quôc Gia – Xây Dựng Nông Thôn…..
Các Quân Trường: Võ Bị Quốc Gia V.N – Bộ Binh Thủ Đức – Đồng Đế - Thiếu Sinh Quân….
Trân trọng kính mời Quân, Dân, Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa,
khắp nơi trên thế giới cùng về tham dự Diễn hành.

QUÂN PHỤC HOẶC THUỜNG PHỤC.
CÙNG VỚI 2 XE HOA
Các Tổng hội, Hội đoàn có thể tùy nghi thêm xe hoa.
THAM DỰ, ĐÓNG GÓP Ý KIẾN, ỦNG HỘ TÀI CHÁNH XIN VUI LÒNG LIÊN LẠC:
CH. TRẦN THIỆN HIỆU: 571- 201-1261
CH. BÙI MẠNH HÙNG: 240- 375-4546
** ĐÂY LÀ CUỘC DIỄN HÀNH LẦN THỨ HAI, SAU 25 NĂM,
KỂ TỪ KHI BỨC TƯỜNG TƯỞNG NIỆM ĐƯỢC KHÁNH THÀNH.
**CÓ DỊP HỘI NGỘ VỚI NHỮNG BẠN CHIẾN BINH HOA KỲ ĐÃ TỪNG CHIẾN ĐẤU BÊN NHAU.

XIN CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN VÀ GIỮ CHỖ KHÁCH SẠN SỚM.

No comments: